Tarieven en vergoeding
Mindflow Coaching

Tarieven individuele coaching

Wandel en Natuur Coaching

Verhelderende wandeling van circa 1,5 - 2 uur,       Intake per mail gratis.

€ 75,00

   Mailcoaching
   Een week lang je eigen coach in je     mailbox.
   5 - 7 dagen 

   € 245,-- 

Vergoedingen

Via de arbodienst van de werkgever.
Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van een coachingstraject te vergoeden
in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De kosten van bijvoorbeeld een
burn-out kunnen voor de werkgever in verband met langdurig ziekteverzuim
hoog oplopen. Een effectief email-, wandel of creatief coachingstraject kunnen zowel preventief
als in het beginstadium van een burn-out hoge ziekteverzuimkosten voorkomen.
Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of je werkgever.

Via de werkgever.
Vaak is er sprake van een opleidingsbudget per medewerker. Bespreek jouw
persoonlijke ontwikkelingsvraag met je werkgever tijdens een POP (Persoonlijk
Ontwikkelings Plan)-gesprek en geef bij je werkgever aan dat je interesse
hebt in een coachingscoachtraject.

Via de belastingdienst.
Particuliere (loopbaan)coaching is aftrekbaar als scholingskosten, wanneer het
traject gericht is op het op peil houden of verbeteren van kennis en
vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit
arbeid. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

Mail mij voor vrijblijvende informatie en mogelijkheden.